Diska golfa laukuma izveide Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas iespēju Smiltenes novadā un veicinot sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.